MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

„Lubelszczyzna potęgą jagodową Europy”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" PROW 2014-2020.

Ogółem w skali kraju złożono 10 862 wnioski o przyznanie premii na restrukturyzację małych gospodarstw, w tym w województwie:


 • lubelskim - 2 118
 • mazowieckim - 1 868
 • świętokrzyskim - 1 048
 • małopolskim - 1 038
 • łódzkim - 1 011
 • wielkopolskim – 859
 • podlaskim – 641
 • kujawsko-pomorskim – 537
 • podkarpackim – 410
 • warmińsko-mazurskim – 355
 • pomorskim - 331
 • dolnośląskim – 185
 • zachodniopomorskim – 172
 • śląskim - 137
 • lubuskim - 91
 • opolskim - 61

źródło   http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/listy-okreslajace-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy/restrukturyzacja-malych-gospodarstw-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-w-naborze-przeprowadzonym-w-2017-roku-nie-dotyczy-operacji-zapobiegajacych-rozprzestrzenianiu-sie-asf.html

 

Jak wynika z powyższego zestawienia 20 %  złożonych wniosków przypada na województwo lubelskie, duża część z ponad 120 milionów zł jakie trafią do rąk lubelskich rolników będzie przeznaczona na gospodarstwa sadownicze.

Województwo lubelskie jest najbardziej sadowniczym regionem kraju, jeżeli chodzi o uprawę owoców miękkich. Program „Restrukturyzacji małych gospodarstw” znacznie zwiększy i tak już dużą różnicę względem reszty kraju i sprawi, że Lubelszczyzna stanie się najbardziej „jagodowym” regionem Europy.

Dużo gospodarstw ze  środków z programu będzie zmieniało profil gospodarstwa i zakładało gospodarstwa zajmujące się uprawą np. malin, truskawek bądź borówki amerykańskiej.

W stolicy „jagodowego” zagłębia, czyli w Lublinie, w dniach 7-8 grudnia odbędą się Targi Best Berries, skierowane do tej najszybciej rozwijającej się grupy rolników, którzy są wizytówką naszego regionu na świecie. Niema lepszego miejsca w Polsce do organizowania Targów poświęconych owocom miękkim niż właśnie Lublin.

Pogłębiająca się różnica względem reszty kraju, sprawi, że już niebawem, Lubelszczyzna będzie światowym zagłębiem uprawy owoców miękkich a Targi Lublin S.A. miejscem gdzie odbywać się będą największe na świecie Targi dla sadowników zajmujących się uprawą owoców miękkich.

Setki milionów złotych które w najbliższym czasie trafią do rąk lubelskich sadowników, spowodują, że Lubelszczyzna stanie się europejskim spichlerzem , zaopatrującym kontynent w najlepszej jakości maliny, truskawki, borówki amerykańskie, porzeczki czy jagody kamczackie.

Dynamiczny rozwój sadownictwa w województwie lubelskim oraz fakt, że Lublin posiada wybitne zaplecze  ekspertów i specjalistów ze świata nauki, mowa tu min. , o pracownikach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, sprawi, że już za chwilę to Lublin będzie wyznaczał nowe trendy i kierunki rozwoju w uprawie owoców miękkich a oczy całego „jagodowego” świata będą zwrócone na Targi Lublin S.A.

Już dzisiaj zgłoś swój udział jako wystawca, bądź zaplanuj wizytę jako zwiedzający i umacniaj z nami pozycje Polski jako lidera na światowym rynku owoców miękkich.


Miej swój wkład w budowanie potęgi polskiego sadownictwa!

<< wstecz